Visita el Consolat de Mar i la Llotja

971 17 71 50 | consolat@caib.es
Inici

Visites nocturnes al Consolat de Mar i a la Llotja 2018

Les visites seran cada 15 dies, sempre en dijous i començaran el 28 de juny i acabaran el 20 de setembre, en tres torns: a les 19:30 h, a les 20.30 h i a les 21.30 h.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar a conèixer els edificis que formen el conjunt singular de la seu de la Presidència del Govern, el Consolat de Mar i la Llotja (el terrat inclòs).

El punt de trobada i l'inici de la visita serà l'entrada al Consolat de Mar pel passeig de Sagrera (on hi han els canons). Finalment, es recomana arribar uns 10 minuts abans de l'inici de la visita.

 

LA VISITA ESTÀ SUBJECTE A LES SEGÜENTS CONDICIONS:

En fer la inscripció, confirmau la veracitat de les dades aportades, així com l'acceptació i el compliment de les normes que es detallen a continuació.

Termini d'inscripció: fins a 48 hores abans de la visita, sempre que hi hagi places disponibles.

Cancel·lacions: si voleu cancel·lar la visita, us demanam que ens envieu un missatge amb el detall dels participants afectats, com a mínim 24 hores abans de la visita, a l'adreça electrònica consolat@caib.es . També podeu fer canvis d'acompanyants, però en cap cas afegir-ne més.

Les visites s'inicien amb puntualitat, per la qual cosa heu de ser deu minuts abans a prop de la porta d'entrada (passeig de Sagrera, 2, Palma. Porta del Consolat de Mar, devora els canons).

Limitacions en la pujada al terrat de la Llotja: atesa la dificultat d'accés al terrat, amb una escala d'altura equivalent a quatre pisos, no poden participar a la visita del terrat de la Llotja les persones amb malalties cardiorespiratòries, vertigen o mobilitat reduïda. L'organització queda eximida de tota responsabilitat derivada de l'incompliment d'aquestes condicions.

A la visita del terrat no està permès recolzar-se a les barreres dissuasives, ni acostar-se a la façana (cal mantenir-se a una distància mínima d’un metre).

Els menors d'edat han d'anar acompanyats d'un major d'edat.

L'organització es reserva el dret d'admissió. La no observació de les indicacions en temes de seguretat i de conservació del patrimoni assenyalades pel personal acompanyant és motiu d'expulsió. Els visitants s'han de mantenir a prop del grup i el guia i vigilar les seves pertinences personals.

Els visitants es comprometen a mantenir un comportament i una actitud de respecte envers el monument. Està prohibit, i penat per llei, atacar la integritat del patrimoni, fent pintades, grafits, etc., així com llençar objectes. No està permès menjar, fumar ni beure, a excepció d'aigua.

Ús i protecció de les vostres dades personals: les dades de caire personal introduïdes seran utilitzades únicament per a l'organització i gestió de la vostra visita, així com a mesura de seguretat en l'accés als edificis. Les vostres dades identificatives seran eliminades definitivament dels registres con a màxim 60 dies després de la visita. En tot moment teniu dret d'accessió, rectificació, cancel·lació i oposició, el qual podeu exercir enviant un missatge de correu electrònic a l'adreça consolat@caib.es

Imatges de la visita: en ocasions es prenen imatges fotogràfiques de la visita, que posteriorment són publicades a les xarxes socials del Consolat de Mar perquè els assistents puguin descarregar-se-les gratuïtament. Si no voleu aparèixer-hi, us demanam que ens ho comuniqueu, al menys 24 hores abans de la visita, mitjançant un missatge electrònic a l'adreça consolat@caib.es

L'organització es reserva el dret de cancel·lar la visita, amb o sense preavís, pels motius que consideri pertinents. 

 

Selecciona el dia al qual es vol inscriure